DVD Select
Image default
Dienstverlening

Leren omgaan met agressie

Hoe kunnen we leren omgaan met agressie? Agressie kan gedefinieerd worden als het gewelddadig handelen met als doel schade te brengen. Agressie is geen goede eigenschap of karakter van een persoon. Daarom is het belangrijk te weten hoe wij moeten omgaan met agressie. Door te leren hoe wij moeten omgaan met agressie, kunnen bepaalde situaties voorkomen worden. Door te leren hoe wij moeten omgaan met agressie, kan je je agressie onder controle houden en proberen kalm te reageren. Omgaan met agressie helpt niet alleen de individu zelf, maar ook de medemens en omgeving waarin de persoon zich bevindt op dat moment. Er zijn vier soorten agressie. Expressieve agressie, frustratie agressie, onbeheerste agressie en instrumentele agressie. De eerste doet zich voor wanneer iemand zijn ongenoegen uit op een situatie en niet op een persoon. Indien expressieve agressie niet aangepakt wordt, kan deze overgaan tot frustratie agressie waarbij emoties onverwacht getoont worden en er geen controle meer is over eigen gedrag. Bij onbeheerste agressie is de persoon onvoorspelbaar en gewelddadig. Er is sprake van instrumentele agressie als de persoon bewust kiest agressie te gebruiken teneinde een doel te bereiken.

Agressie beheersen

Om agressie te kunnen beheersen moet je leren omgaan met agressie. Hoe leer je nu omgaan met agressie? Hiervoor zijn er een aantal punten waarop gelet moet worden. Er worden ook trainingen verzorgd die je leren agressie te beheersen. Allereerst moet je de persoon met respect behandelen. De persoon met respect behandelen geeft het gevoel dat de persoon belangrijk is en gewaardeerd voelt. Tijdens zo een training leer je hoe je op een natuurlijke wijze moet handelen tijdens een conflict, jezelf onder controle te houden, herkennen van agressief gedrag en hoe moeilijke situatie voorkomen kunnen worden. Ook leer je hoe je agressief gedrag van anderen kunt herkennen en hoe met deze te handelen. Zo een training u bestemd voor mensen die moeilijk hun agressie kunnen beheersen.